Schoner. Veiliger. Gezonder. De belangen op nationaal niveau zijn enorm, de inzet evenredig. Maar de resultaten blijven achter. De kosten groeien. Interventies sorteren onvoldoende effect. Succes op macroniveau is niets anders dan de optelsom van individuele revolutie. Wat is er nodig om te komen tot blijvende gedragsverandering? Welke snaar moet je op persoonsniveau raken? >>

Opinionators is een bureau dat sociaal-maatschappelijke gedragsverandering ondersteunt. Op het snijvlak van social marketing en commercie adviseren wij over verandering en verankering van gedrag. Met de doelgroep zoekt Opinionators naar alternatieven op basis van emotionele en relationele winst. En ontwerpt daarbij het pallet van passende interventies. >>

Thematiek

Opinionators werkt waar collectiviteit en persoonlijk belang elkaar raken. Gezondheid, ziekte en preventie. Energieverbruik en afvalverwerking. Arbeidsparticipatie. En alle andere thema’s waar vrijheid, vrijblijvendheid en verantwoordelijkheid versmelten >>

Methodiek

Op basis van lange ervaring, geïnspireerd door theorieën over merk, sociale samenhang en groepsdynamiek ontwikkelde Opinionators een unieke aanpak ter ondersteuning van gedragsverandering. Daarbij wordt de hele keten betrokken: dichtbij de doelgroep, verankerd in de directe omgeving >>

Diensten

Strategie
Doelgroeponderzoek
Interventieontwikkeling
Message design
Programmamanagement
Denktanks
Presentaties & visualisaties
Trainingen & workshops >>